Om oss

Jag har arbetat på den svenska byggmarknaden sedan 2007. Jag behärskar flera byggspecialiteter och fram till 2013 arbetade jag själv med bygget.

2014 efter att ha förenat mig med mina partners i ett större företag, började jag ägna mig åt en snävare specialisering, att arbeta med kunder för att förbereda offerter och förhandla kontrakt. Jag kombinerade flera avdelningars arbete såsom kundavdelningen, försäljningsavdelningen och även ekonomiavdelningen. Detta gjorde det möjligt för mina samarbetspartners att arbeta med bygget, samtidigt som jag också gjorde det jag är bäst på.

2022 fick jag idén att använda mig av mina kunskaper och färdigheter och försöka bidra till att fler företag utvecklas inom byggbranschen. Kontakta gärna oss så berättar vi gärna mer.

Vänliga hälsningar,
Nikita Kalashnov